بسته بندی

*انواع بسته بندی*
  • معمولی: هر 48 عدد دهانه داخل کیسه های زیپ دار قرار گرفته و سپس داخل کارتن 2500 عددی بسته بندی می شود.( کیسه های زیپ دار مانع از ورود هوا و آلودگی به داخل بسته میشود مخصوص مراکز تخصصی طب کار و انجام معاینات در محل) Normal: All 48 openings are packed in zippered bags and then packed in 2500 pcs cartons (zipper closes to prevent air from entering and contaminated inside specialized occupational therapy centers and on-site examinations).
  • سفارشی : هر عدد دهانه داخل یک کیسه وکیوم می شود و سپس داخل کارتن های 750عددی بسته بندی می شود.Each span is packed into a vacuum bag and then packed into 750-cartons*